Tingparken

På Frodesvej har vi en grundejerforening.

Den består af 31 parceller, samt Frodesvej nr. 2, og man er obligatorisk medlem, når man har købt en ejendom her på vejen. (Frodesvej nr. 2 er frivilligt medlem af foreningen).

Vi afholder generalforsamling sidst i august, hvor bestyrelsen bliver valgt, og sammensat, efter bestemmelserne i vedtægterne.

Vi råder over i alt 9 fællesarealer (bl.a. legeplads m. gynger), samt et stisystem som vi alle har ansvar for bliver vedligeholdt.

Slåning af græs på fællesarealerne er, efter grupperne, der er omkring hvert fællesareal, selv har stået for dette, udliciteret til Firmaet RN Entreprenør ved Glumsø.

I øjeblikket arbejder bestyrelsen på, at få hele vedligeholdelsen af stier og fællesarealer vedligeholdt af dette, eller et tilsvarende firma, hvis udgiften dertil kan klares for det nuværende kontingent DKR 1.000,-/år pr. parcel.

Dette skal dog først vedtages på en generalforsamling, så indtil da står vi selv for beskæring og oprydning på stier og arealer.

Har men eventuelt spørgsmål til dette, kan henvendelse altid ske til formanden eller kassereren i Grf. Tingparken.
Grundejerforeningen Tingparken