Referater fra bestyrelsesmøder

2023

 

2020

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 • Bestyrelsesmøde den 3. april 2013
 • Bestyrelsesmøde den 21. maj 2013
 • Bestyrelsesmøde den 19. december 2013
 

2012

 • Bestyrelsesmøde den 22. februar 2012
 • Bestyrelsesmøde den 9. maj 2012
 • Bestyrelsesmøde den 6. august 2012
 • Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2012
 

2011

 • Bestyrelsesmøde den 16. marts 2011
 • Bestyrelsesmøde den 22. september 2011
 • Bestyrelsesmøde den 30. november 2011
 

2010

 • Bestyrelsesmøde den 03. marts 2010
 • Bestyrelsesmøde den 19. og 25 maj 2010
 • Bestyrelsesmøde den 21. juli 2010
 • Bestyrelsesmøde den 11. august 2010
 • Bestyrelsesmøde den 27. september 2010
 

2009

 • Bestyrelsesmøde den 01. april 2009
 • Bestyrelsesmøde den 13. maj 2009
 • Bestyrelsesmøde den 03. august 2009
 • Bestyrelsesmøde den 18. august 2009
 

2008

 • Bestyrelsesmøde den 6. februar 2008
 • Bestyrelsesmøde den 21. februar 2008
 • Bestyrelsesmøde den 10. juli 2008
 • Bestyrelsesmøde den 04. august 2008
 • Bestyrelsesmøde den 26. august 2008
 

2007

 • Bestyrelsesmøde den 4. april 2007
 • Bestyrelsesmøde den 2. maj 2007
 • Bestyrelsesmøde den 1. august 2007
 

2006

 • Bestyrelsesmøde den 8. februar 2006
 • Bestyrelsesmøde den 13. marts 2006
 • Bestyrelsesmøde den 17. maj 2006
 • Bestyrelsesmøde den 2. august 2006
 

2005

 • Bestyrelsesmøde den 21. februar 2005
 • Bestyrelsesmøde den 18. april 2005
 • Bestyrelsesmøde den 25. juli 2005
 • Bestyrelsesmøde den 28. november 2005
 

2004

 • Bestyrelsesmøde den 10. august 2004
 • Bestyrelsesmøde den 20. oktober 2004

Bestyrelsen

 

René Hansen

 Formand
Frodesvej 59
Telefonnummer: 2274 1958 
 
 
 

 Mognens Knudsen

Kasserer og sekretær
Frodesvej 39
Telefonnummer: 2144 9310
 
 
 

Jes Christensen

Best. medlem
Frodesvej 41
 
 
  

Torben Frederiksen

Best. medlem
Frodesvej 57
   
 
 

Erik Larsen

Suppleant
Frodesvej nr. 7
 
 
 

Aksel Mikkelsen

Suppleant
Frodesvej nr. 9
 
 
 
Grundejerforeningen Tingparken