Velkommen til grundejerforeningen Tingparken's hjemmeside
 

Den består af 31 parceller, samt Frodesvej nr. 2, og man er obligatorisk medlem, når man har købt ejendom her på vejen. (Frodesvej nr. 2, er dog frivilligt medlem, da ejendommen ikke er med i vores udstykning).

Vi afholder generalforsamling, hvert år, sidst i august, hvor bestyrelsen bliver valgt, og sammensat, efter bestemmelserne i vedtægterne.

Vi råder over i alt 9 fællesarealer, samt et stisystem.

Vedligeholdelsen af fællesarealerne, beskæring af træer og buske samt græsslåning på disse, og vedligeholdelse af stisystemet med bl. a. påfyldning af grus er, efter vi selv i de tildelte grupper, har stået for dette siden starten i 1972, nu udliciteret til firmaet RN Entreprenør ved Glumsø. Den ”totale” udlicitering blev endeligt vedtaget på generalforsamlingen 27. august 2015, men medlemmerne må stadig gerne påse, at arealer og stier er i pæn stand, og evt underrette bestyrelsen hvis man mener der er ting der bør rettes op på.  

Kontingentet er pr. 27-08-2015 sat til 1000 kr. pr. år, pr. parcel, der betales i 2 rater á 500 kr. pr 01 april, og 01 oktober.

Har man evt. spørgsmål til dette, kan henvendelse altid ske til formanden ell. Kassereren i Grf. Tingparken.
Grundejerforeningen Tingparken